Chào mừng quý vị đến với website của Nhóm phát triển

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thụy Bích Trâm
Giới tính Nữ
Email nguyenthuybichtramtc1@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Châu 1
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Tâm, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 159 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này