Chào mừng quý vị đến với website của Nhóm phát triển

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thạch Ngọc Chinh
Giới tính Nam
Website https://ngocchinhtv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trà Cú
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 324 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 341 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2635 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75818 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này